Jan Jakub Mikuláš 1°°Kataryna  Maryna (°°Václav Kopec)                    
Talanda Talanda 1627-1661 2°°Katharyna Bartoš Magdalena (°°Pavel Kouřil)  
    Šumvald 7     Dorota +                        
Šumvald Šumvald Wýtek Woršula +                    
    1630-1674 Vavřinec Suzan ????                  
      1661-1711 Judith (°°Pavel Hartman)                      
    Šumvald 12 Šumvald 93 Anna +
    Kataryna Suzana Anton +                          
    ???? ???? Joanes ????   ????
        Jakub +                          
        Mariana ????            
    Pavel Jiří Joan Anna Mariana ????                    
  1646-1711 1671-1749 1696-1755 Barth Barbora (°°Valentin Petřík) převzali Klopina č.24              
  Šumvald Klopina Klopina 24 Mariana Anna +
        Kadletz Joanes ????                    
  Magdalena Anna     Jakub +              
  ???? Tržička     Rosina (°°Johan Bartošek)          
      Thomas Josef +                        
      1699-1748 Carolus Wenceslau 1754-1792 ????   ????
      Bezděkov 1728-1794 Mariana (°°Jan Kopp)                  
        Bezděkov 4 Catharine (°°Jan Haverka)
      Anna   Anna +                      
      Chmelař Anna Marie Joanes Josef   Josefa +                
        Tichý 1764-1816 1796-1862 Mariana Josefa (°°Cyprian Kostýlek)  
          Bezděkov Domanín 25 Kalivoda Mariana +                
          Ježov Franz Mariana (°°Antonín Soukop)
            1797-1847 Franz +                  
            Bezděkov Anna °05.02.1850
            Domanín Joan +                  
              Františka +
              Barbora ????                
              Johan František Josef Josef   Jiřina        
                  Domanín Antonie Bondarenko Ljuba        
          Mariana Anna Rosálie Růžena   František   František Petr      
            Drlík Lukeš Trachtulcová Hladíková          
                      Marie   Františka        
                      Frýbortová   Klempířová Lenka      
                        Marie  
                    Marie (°°…...Kolomazník)        
                    Jiřina (°°…...Sedláček)        
                Martin Evžen Miroslav  
                           
                Anežka Marie      
                Nemravová Titlerová Zdeněk            
                       
                                 
                  Eduard Jana  
                       
                       
                       
                     
                     
                     
                     
                                 
            Anna ????
            Joanes ????                  
            Františka ????
            Magdalena +                    
            Johana ????
          Anna (°°Sebastian Potěšil)                  
        Susana Barbora (°°Josef Sahan z Rohle)
        ???? Georgius 1774-????                    
          Magdalena (°°Franz Zajíček ze Svinova)              
        Paulus Joan Theresia (°°Philip Mauler z Lipinky 5)              
        1733-1783 1761-1832 Franz Martin +  
        Bezděkov Lipinka 23 1786-1856 Eva +                  
        Lipinka 23   Lipinka 23 Eva (°°Johan Petřík z Lipinky 43)        
              Mikuláš dcera  (°°provdala se do Ostravy)          
              1814-???? Jan Jan Jan padl v Severní Africe v bojích proti Wehrmachtu  
              Lipinka 23 1842-1928 1872-????    
              Hranice Hranice Kamerun              
                Rokytnice KapsMěsto 2.syn   ???  
                u Přerova Jižní Afrika    
                                 
        Anna Mariana Anna Veronika Anna Marie (1°°……Brechnaier, 2°°……Staněk)        
        Podzeligiel Hlavatý Dobrý Rek Bartsch Josef dítě +            
                  1877-1960 dítě+  
                    Dora +   1960          
                  Natal Johan     dcera (°°Udo Dedekin - 5children)
                  Jižní Afrika     Arnold      
                    Erna      
                    ????          
                        Osvald  
                           
                               
                      Jihoafrická republika Ruth (°°Willi Kassier - Gerhard) ardblatt@xsinet.co.za
                        Martin  
                           
                               
                        Hartwig  
                           
                                 
                    Josef  
                       
                                 
                    Petr  
                       
                                 
                    Jiří  
                       
                                 
                    Ema            
                    Marie            
                  Žofie (°°…...Baránek)          
                  Alois Leopold   Jitka
                  1884-1973 1°°B…...Koudelková  
                    2°°……  Paráková  
                  Hilda              
                  Schoustal Hilda (°°…...Hrubý - Eva)
                     
                 
                 
              Joan (1816-1860) Lipinka              ????
              Mariana (°°Alois Oščádal)
              Theresia +                  
            Marianna Mauritz +
            Herman Ignác +                  
              Theresia (°°Fr.Š…..s, Lipinka 23)
              František *31.08.1828 Lipinka 23   údajně bez mužských potomků      
              Anna (°° Šebastián Petřík, Lipinka 35)
              Joachim +                  
              Rochus Cecílie + (cholera)
                Franz + (cholera)                
              Cecilie František Marie (°°Mořic Renda - Bohumila, Ludmila)        
              Brachtlová   František Karla  (°°Karel Rutar - Jaromír, Jiří, Karel)
              + (cholera) Filomena   František  Radomír Barbora        
                Gabriel Anežka Jarmila   Igor  
              Karolína roz. Renda Bittnerová Klugová Petr Ondřej        
              Jílková       Pavel Adam  
                  Anežka (°°František Starý - Lidka, Božena)        
                  Anna (°°Augustin Pospíšil - Ladislav, Václac, Zdeněk, Anna, Augustin, Jaroslav, Pavla)
                Jan +              
                MarieAnna +                
                Josef František +  
                  Alois vysvěcen 5.7.1930, sídelní kanovník olomoucké kapituly, od r.1946 Opava, kde je i pochován
                Žofie Vincenc Marie (°°Milan Beneš - Ivanka)    
                Rumplová   Pavel            
                  Marie Eliška, roz.  
                  Hubová    
                    Eva (°°Jar.Míček +, Milan Chromík, Lubomír Dufek - Eva M., Pavla Ch.)
                    Petr Petr  
                         
                    Eva            
                    Pixová Silvie          
                      Markéta (°°???? ???? - Tereza)    
                  František   Eva (°°Jindřich Mazur - Jitka, Pavel)  
                  Ludmila Střelcová   Alenka (°°Ondřej Mohyla - Jana)      
                  Josef   Marta (°°Miroslav Tetera - Ivanka, Tomáš)    
                  Julie Plevová Lída (°°Miloš Řihošek - Pavel)      
                  Jan Anna (°°Rostislav Machač - Rostislav, Petr, Dagmar)    
                    Jan  
                  Marie    
                  Hejdušková          
                    Josef Josef        
                         
                    Miloslava    
                    Spurná Hana          
                    Marie (°°Ladislav Kovalčík - )        
                    Jiří  
                       
                       
                    Helena (°°Miroslav Kyselý - Pavel)      
                  Cyril Tomáš Tomáš Jakub  
                           
                  Jana Anežka            
                  Kislingerová Křapová Michal  
                         
                         
                  Metoděj   Hana (°°František Janotka - Metoděj)    
                  Marie Kotulanová Marie (°°B……Jánoš - Denisa, Radan)    
                  Karel Věra            
                    Karel Kamil Magdalena
                  Věra      
                  Odstrčilová Dagmar    
                    Laurenčík Aleš          
                             
                             
                  Ladislav Lika (Ludmila) (°°B…...Kopřiva - Jana)      
                    Ivan  
                  Ludmila Milada  
                  Roháčková Hanusová            
                  Vojtěch Magda (°°Oldřich Hochman - Jana)      
                    Michal Petra
                  Věra Jaroslava  
                  Gardelková Greplová            
                Anna *1878 Lipinka 23 20.12.1952 Strupšín        
                Jan Stanislav +              
                  Jan Anežka (°°Ladislav Flášar - Eva, Dana, Marcela)    
                Marie   Jana (°°Alois Král - Pavel, Helena)
                Maulerová Anna Jiří Jiří          
                  Podhorná      
                    Helena            
                    Švecová Helena          
                  Josef Josef Martina          
                      Petr          
                  Marie Marie    
                  Dobisíková ????            
                      Josef  
                         
                                 
                    Pavel Pavel      
                    Dana    
                    Hynková    
                  Marie (°°Antonín Zelinka - Marie, Lída, Vlasta, Antonín, Fana, Jan)    
                  Karel Karel Martin        
                         
                    Marta    
                  Marie Košová Dáša          
                  Polcarová Josef Karel Marcela        
                    J………    
                    Petrášová        
                    Jan Jan          
                    E………    
                    Menšíková    
                    Antonín            
                       
                                 
                  Filoména (°°Josef Malášek - Josef, Ladislav, Libuše)      
                  Stanislav Stanislav  
                    ????  
                  Marie Fabiánová  
                  Bittnerová Marie (°°Jiří Procházka - )        
            3°°       Pavel Hanka        
            °16.06.1851         Oldřich      
                         
                                 
            Katharina     Anička (°°Antonín Zedek - Antonín, jiří, Hana)  
            dc.Tomáš     Cyril Jaroslav Michaela        
            Krčz   a       Miroslava  
            Magdaleny     Jaroslava Babocká  
            roz.Tom.     Hamplová Soňa (°°Vladimír Ptáček - Veronika, Viktor)      
            Svoboda   Karel     ????
            Šumvald   Filomena                
            22 let Andreáš +  
            ženich 65let Antonie Otile °°Franz Šmachtl            
            Johanes   ????
            Mariana                    
            Eleonora                    
            Josef Josef Josef   Josef +            
            1795-1835   Julie Schmaulbelterová Julie (°°Ed. Sládek)        
            Lipinka   Rochus Maria +
                  Maria Alois T svobodný          
            Rosálie Marianna Mariana   Jan T Vojtěch T  
            Kohler Králová Lolková        
                    Marie    
                    Marková Jan T          
                         
                                 
                    Ludmila Božena T          
                    Klimešová Lubomír T Luboš T  
                           
                      Dagmar    
                      Krausová Denisa T        
                      Radmila T (°°Zdeněk Štanc)      
                  Jan + padl, italské légie          
                  František Miroslav Radim  
              2°°     Old.    
              Terezie    Josefa Boháčková            
              Petříková   Davidková M. Miroslav  
              vdova   (Davidová) Mrázová    
              roz.Králová                  
                  Rochus              
              bez dětí   Josefa  
                  Brachtlová              
                  Jaroslav (°°Anežka Králová) Jaroslava (°°Vojtěch Vlček)
                Josefa                
                Maria (°°Jan Rabenseifner - Františka)          
                Franz +
                Kristina +                
                Filomena (°°František Kunert)  
                František +          
              Barbora *08.02.1825 Lipinka 23 (°°???? ???? - Karolína T +)        
              Jan Franz Rósa (°°Ant.Vagner)
                  Johan +              
              Barbora   Jan +
              Kaplová   MrieAntnie (°°Johan Kryl)          
                  Franziska (°°Ant.Klutz, Karviná)
                  Hermíne 1905-????            
                  AnnaJenoféfa +
                  AnnaLudmila 1911-????            
                Johan 1855-1923 Něm.Libina           ????
              Alois 1829-????   ????
              Antonia (°°Johan Bartl, Šumvald)              
              Franz +                  
              Theresia 1836-???
            Barbora (°°Jakub Kotraš, Lipinka 23)              
            Jakub Franz Mariana +
            1801-1825 1827-1902 Franz +                
            Lipinka 23 Lipinka 52 Rochus +
                Joan +                
            Mariana Marianna Rochus Marie Jan T +            
            Petříková Krčová 1867-1940 *30.09.1887 Alfons T Vlastimil T Lenka      
            1807-???? 1832-1902 Lipinka 41 Lipinka 41   Jiří T Vlastimil T      
            z Lipinky z Šumvaldu              
                Amálie Ignatz        
                Kotrašová Churavý     Iveta T        
                1867-1919       Roman T    
                z Lipinky          
                                 
                  Anna +
                  František +              
                  Amálie +  
                  Ludmila (°°Josef Krist - Josef, svobodný)        
                  Hrochus Hilda *29.03.1923 Hradec 73    
                  1901-???? Josef odsun SRN      
                  Lipinka 41   Lesinbrang 10  
                      Bavorsko 8561    
                  Augustine   Ld.Nbg.      
                  Thille AugAntonie +            
                  1896-1929 Gertruda +      
                    František +      
                    Felix *24.09.1934       ????
                             
                       
                       
                       
                       
                  2°°              
                    Gerlid *07.02.1944 Hradec 120  
                  František František Jaroslav          
                  1904-1969        
                  Josefa            
                  Kolaříková Helena (°°???? ???? - Helena, Jitka)      
                    Jaroslav Jaroslava
                       
                       
                    Zdeněk            
                °26.04.1920      
                Šumvald                
                Ludmila Hedvika (°°Josef Kašpar, Uničov)
                Blalatuš Bohumil +              
                +16.05.1971 Jaroslav 1903-1971 svobodný
                Medlov Anna 1925-???? Lipinka (°°Boh.Valouch, JZD Dolany)    
                Antonín Antonín za svobodna syn Osvald °°Filoména Měřilová manželství bezdětné  
                1869-1899 Josef Ctibor Milan Milena
                Lipinka 15 1905-1930 *1930   Pavel        
                      Ctibor Ilona
                Františka Anna Milada   Ctibor        
                Blažková Urbášková Šimková   Ondřej        
                  1908-1984 *1930 Antonín Eva        
                        Filip  
                Pískov N.Hradečná Troubelice Miroslav Radek        
                    -sídliště   Veronika
                Mariana 1873-???? Lipinka 15 (°°Arusit Kronisch, Karviná - Marie T +)    
                Alois +              
              Eva ????-???? (°°…...Kauferek, Lipinka 16 - Franz T +, Magdalena T +, Marina T +)    
              Barbora 1832-???? (°°???? ???? - Antonín T)            
              Josef +    
              Mariana 1837-???? Lipinka 59 (°°???? ???? - Barbora T)        
              Rochus 1838-???? Lipinka 62             ????
              Josefa 1840-???? Lipinka 62 (°°Petr Kobza z Lipinky 31)        
              Mathias +
          Theresia 1763-???? Lipinka 23                  
          Vinzenz 1765-???? Lipinka 23       ????
          Anna 1769-???? Lipinka 23                  
        Anna Magdalena +
        Kotraš Magdalena 1778-???? Lipinka 23                  
          Theresia 1780-???? Lipinka 23 (°°Lorenz Hlavatý )        
        Anna 1738-???? Bezděkov (°°Thomas Grus z Veleboře)            
        Mariana 1742-???? Bezděkov   (°°Jiří Knížátko)    
        Josef +                        
    Mariana +
    Dorota *07.01.1675 (°°……Bartoš, syn Jiřího z Hradce)                    
    Jakub +
    Marina 1678-???? Klopina                        
    Juliana *?? (°°Václav Kút z Police)
    Martin +                            
    Anna 1684-???? Klopina
    Barbora 1687-???? Klopina                        
    Pavel +                    
      Johana 1690-???? Klopina