Rutar a jeho původ příjmení

 

Zatím nevím jde-li o původ český, německý či jiný, z čeho vznikl, má-li nějaký význam.

 

Španělský slovník pod pojmem rutar uvádí regionální výraz pro 1.bručet,brblat, 2.šuškat, 3.točit,válet se, 4.krkat.

 

Rutar -z německého Rutte -místní jméno Lukovsko u  Úšťku, rutte byl i obléhací stroj, nebo z osobního německého jména Rothari. (na www.genea.cz)

 

Příjemní Rutar patrně pochází z německého osobního jména Rothari (to vzniklo ze slov hrôd = sláva ; heri = vojsko a znamená tedy slavné vojsko).

Je také možné, že příjmení vzniklo z místního jména Rutte (něm. název pro obec Lukovsko u Úšťku).

Toto místní jméno pochází buď ze středohornoněmeckého slova rutte, které značilo obléhací stroj,

nebo z osobního jména Rudolf, ve kterém historickým vývojem došlo ke změnám znělé souhlásky -d- v neznělé -t- a jejímu zdvojení d > t > tt.  

(na www.ptejteseknihovny.cz/list.php?all=1&conspect=1&lib=)

 

Předek přišel s 30ti letou válkou (1618-1648).

 

Mnoho Rutarů žije ve Slovinsku, na Slovinsko Rakouských hranicích (Korutany).

 

Ruthardové z Malešova -česká vladycká rodina s německými předky, kteří k nám přišli koncem 13.stoletíí.

Usadili se v Kutné Hoře (ulice Ruthardovská vedoucí kolem pověstmi proslavené zahrady Ruthardovské).

První zřejmě přišel Ruthart, který tu rychle zbohatl.

Jeho synové Mikuláš, Albrecht, Kunrát (též Kunclin) se v r.1309 spojili ještě se dvěma pražskými měšťany  a jedním kutnohorským a zajali tři pány v sedleckém klášteře.

Pomáhali též stoupencům Jindřicha Korutanského a uprchli za ním do Korutan, později se však vrátili………

Poslední z rodu Mikuláš stavěl rybníky na jihu Čech (Staňkovský), byl rožmberským úředníkem, třeboňským hejtmanem, zemřel po r.1576, zanechav dceru.

Tím rod vymřel po meči.    

           

(Ottův slovník naučný,

Jan Halada- Lexikon (Historie) české šlechty II,

Milan Mysliveček- Erbovník,

próza J.K.Tyla- Rozina Ruthardová,

Eduard Petiška- Čtení o hradech, zámcích a městech, O havířských osudech)

                                                                                                                                                       

erb - Ruthard

Výsledek výzkumu  jednoho z potomků po přeslici:  

                                                                                                                        

Literatura, která se k této problematice váže (D. Moldánová - Naše příjmení, vydáno 2004, A. Kotík – Naše příjmení a pár dalších) v podstatě opisuje jeden názor, a to ten, že příjmení Rutar vzniklo:

 

a)  buď z německého osobního jména Rothari což vzniklo z germánských slov hrod (sláva) a heri (vojsko) 

 

b)  nebo jako jméno někoho, kdo pocházel z obce Lukovsko (něm. Rutte) u Ústku 

            kde to však je, o tom prameny mlčí a já jsem žádnou obci Lukovsko ani Úšťk nenašel a to ani v Čechách, ani na Moravě a ani v Německu.

            mohlo by se snad ještě jednat o mně nedaleký Úštěk   (město u Litoměřic), ale ani tam žádná obec či osada Loukovsko není. 

  

c)  nebo odvozeno od názvu obléhacího stroje - Rutte, což zase prý vzniklo z osobního jména Rudolf, což germánsky znamená hrod (sláva) a olf (vlk) 

 

Dále jsem si prošel všechny dostupné slovníky a vyhledal si překlady slova ruth, rutth, ruta, rute, rutte                                              

Latina:

Rutabulum 

- nástroj k hrabání či míchání, pohrabáč;

 

Rutarius (Clivus)

- člověk pracující s otěžemi, uzdou či opratěmi                 

Italština:

ruttare 

- krkat, říhat

 

Ruttore 

- přerušovač

Francouzština:

rut

- říje

Angličtina:

ruttish

- smyslný

 

Ruth      

- soucit

 

Rut

- říje, honit se, hárat, kolej

Němčina:

ruth

- rusínský

 

rütten   

- třásti se

 

reuten   

- mýtit, klučit

 

e Rute   

- metla, ocas, prut, žíla

 

Když dále vezmeme v potaz skutečnost, že jméno Rutar končí příponou -ar, (Avar, Katar, Tatar, atd), což popravdě moc nenaznačuje německý původ jména (spíš se tak v latinském prostředí označovali příslušníci některých národností) a spojíme to s Vaší informací o rozšíření jména Rutar ve Slovinsku či severní Itálii, dalo by se říct, že jméno opravdu pochází z latiny či z jazyků z latiny vzniklých (italština, francouzština, španělština) a jeho význam je spojen s něčím, co vždy konalo nějaký přerušovaný pohyb (pohrabáč, míchač, ocas, metla, obléhací stroj - beranidlo) či bylo samo o sobě přerušované - (krkat, říhat, třásti se, hárat, mýtit) 

 

Význam Vašeho jména by tedy byl buď obdobou českého jména Říha, 

nebo by popisoval činnost nějakého z našich vzdálených předků, který mohl být kočím, topičem, krotitelem, dřevorubcem, vojákem se specializací pro práci s beranidlem, atd.

Další možný výklad je ten, že náš předek byl v římském prostředí nazýván podle národa, ze kterého do latinských krajů přišel, - zde se nabízí možnost Rusín.

 

Teorii, že předkové Rutarů přišli z italského prostředí podporuje i jejich vzhled. Pokud si vzpomínám, tak moje babička byla krásně snědá, s tmavě hnědými vlasy a tmavýma očima.

 

Tolik tedy můj výzkum.

Možná si říkáte, proč dávat tolik energie do výzkumu vzniku jména. Je to proto, protože jméno většinou popisovalo daného člověka, jeho vlastnosti, jeho původ, jeho vzhled. Dá se pak tvrdit, že všichni jeho potomci si pak dané vlastnosti ponesou ve svých životech. Pak by všichni Rutarové mohli být velmi odvážní (Slavný vlk, Slavné vojsko) či velmi zruční při práci s nástroji. Přesně tak, jako jsou všichni Musilové tvrdohlaví a paličatí.

 

Co vy na to?         S mnoha srdečnými pozdravy          Miloš Musil

 

Četnost příjmení Rutar v ČR k 1.4.2004

pořadí

z celkem

příjmení

četnost

5.483

61.589

Rutar

153

5.713

60.418

Rutarová

155

 

 

 

 

zpět